Regler & villkor

Hur, var, varför, vad att göra och inte göra – här hittar du alla regler gällande att använda momondo. Om du inte hittar det du letar efter, kontakta oss via feedbackformuläret så hjälper vi gärna till.

Gäller från och med september 2018

Läs noggrant igenom dessa regler och villkor innan du tillgår, använder eller införskaffar material, information, produkter eller tjänster. Genom att tillgå genom momondos webbsajt mobil- eller tablet-applikation, eller någon annan funktion eller momondo-plattform (kallad "Vår webbsajt"), samtycker du till att följa dessa villkor och bestämmelser ("Villkor") och vår Sekretesspolicy. Du har inte rätt att använda Vår webbsajt om du inte accepterar alla dessa Villkor. I dessa Villkor hänvisar "vi", "oss", "vår" eller "momondo" till momondo Europe GmbH, och "du" eller "din" hänvisar till dig som användare av Vår webbsajt.

Vi kan när som helst komma att ändra dessa Villkor, genom att lägga upp en ny version på Vår webbsajt, ändringarna påverkar inte rättigheter och skyldigheter som uppkommit innan ändringarna. Efter offentliggörandet av ändringarna, kommer din fortsatta användning av Vår webbsajt att vara föremål för de Villkor som gäller vid tiden för din användning. Vänligen kolla regelbundet efter ändringar i dessa Villkor. Om du har invändningar mot några bestämmelser i dessa Villkor eller några efterföljande ändringar av dessa Villkor eller på något sätt blir missnöjd med Vår webbsajt, inklusive användning av Trips, är ditt enda val att omedelbart sluta använda Vår webbsajt.

 1. Vi säljer inte reseprodukter
 2. Vår webbsajt är en resesökmotor. momondo tillhandahåller, äger eller kontrollerar inte några av de resetjänster eller produkter du får tillgång till via Vår webbsajt, så som flyg, boenden, hyrbilar, paketresor eller reseförsäkringar ("Reseprodukterna"). Reseprodukterna ägs, kontolleras eller görs tillgängliga via tredje parter ("Reseleverantörerna") antingen direkt (ex. flygbolag) eller som ett ombud (ex. online-resebyrå). Reseleverantörerna är de som ansvarar för Reseprodukterna. Reseleverantörernas villkor och sekretesspolicys gäller för din bokning så du måste förstå och gå med på dessa villkor. Vidare gäller villkoren från den egentlige reseleverantören (flygbolag, hotell, researrangör etc.) för din resa, så du måste även förstå och gå med på dessa villkor. Din interaktion med någon som helst Reseleverantör du kommit till via Vår webbsajt sker på egen risk och momondo har inte något ansvar för om något skulle gå fel med din bokning eller under din resa.

  De Reseprodukter och Reseleverantörer som visar på Vår webbsajt antyder, föreslår eller rekommenderar inte på något sätt denna Reseprodukt eller Reseleverantör från momondos sida. Det finns ej heller något sponsorskap eller godkännande från momondo av en sådan Reseleverantör, eller någon anslutning mellan en sådan Reseleverantör och momondo.

  momondo är en plats där innehållet, inklusive priser, görs tillgängligt eller erhålles från Reseleverantörerna. momondo är inte på något sätt ansvarig för att priser eller tider stämmer eller är fullständiga i detta innehåll. Eftersom momondo inte har något ansvar för Reseprodukterna och inte har kontroll över innehållet som läggs upp av Reseleverantörerna så har vi inte möjlighet att garantera priserna som visas på Vår webbsajt. Priser ändras konstant och extra avgifter (ex. betalningsavgifter, serviceavgifter, avgifter för incheckat bagage, lokala skatter och avgifter) kan tillkomma, så du bör alltid kolla att priset för en bokning är det du förväntat dig. Mer information här. Vissa Reseprodukter kan också säljas i en annan valuta en den du valt att visa dina resultat i. Vår valutaomvandlare är för informativt syfte och bör inte betraktas som korrekt och aktuell, faktiska priser kan variera och din betalningsleverantör (ex. ditt kreditkortsföretag) kan ta ut avgifter för konvertering samt använda valutakursen från en annan dag.

 3. Att boka genom momondo
 4. Om du gör en bokning av Reseprodukter genom Vår webbsajt så är den bokningen gjord med Reseleverantören som namnges på bokningssidan och Vår Webbsajt agerar endast som användargränssnitt. Således har momondo inget ansvar för bokningen eller för Reseprodukten, eftersom momondo inte har någon inblandning i framtagandet av beskrivningen av Reseprodukten, i att fastställa pris och avgifter, eller i att erbjuda de Reseprodukter du bokar. Om du har några frågor eller tvister gällande din bokning och/eller Reseprodukterna, går du med på att lösa dessa med Reseleverantören och inte med oss.

 5. Immateriella rättigheter
 6. Vi och de vi har samarbeten med, tillsammans med våra "Resepartners" och andra licensörer äger vår sajt och all text, alla bilder, programvara, varumärken, servicemärken eller annat material som finns på Vår webbsajt. Du får inte kopiera eller överföra något av materialet förutom för din personliga och icke-kommersiella användning. Alla upphovsrättigheter, varumärken och andra notiser om äganderätt som presenteras på Vår webbsajt måste synas på alla kopior du gör. Andra icke-momondo-produkter, -tjänster, eller -företagsbeteckningar på Vår webbsajt tillhör dessa respektive tredje parter och nämns på Vår webbsajt endast i identifieringssyfte. Du bör ta kontakt med lämplig tredje part för mer fullständig information gällande sådana benämningar och deras registreringsstatus. Din användning av och tillgång till Vår webbsajt ger dig ingen licens eller rätt att använda något av varumärkena som inkluderas på Vår webbsajt.

 7. Användning av vår webbsajt
 8. Du får bara använda och registrera dig för att bli medlem av Vår webbsajt, eller använda Trips, om du är minst 18 år gammal och har rätt att ingå i bindande avtal. Om registrerar dig som användare eller gör en bokning som resulterar i skapandet av ett Trips-konto, är du ansvarig för att upprätthålla sekretessen rörande dina lösenord, din inloggnings- och kontoinformation. Du kommer att vara ansvarig för all användning av Vår webbsajt, av dig och av alla som använder dina lösenord och inloggningsinformation (med eller utan ditt tillstånd) och alla som du ger tillgång till dina resplaner. All information som du tillhandahåller oss måste vara korrekt och aktuell. Om något av din information ändras måste det omedelbart uppdateras. Om du har anledning att misstänka att ditt konto inte längre är säkert (ex. p.g.a. förlust, stöld eller otillåtet avslöjande eller användning av din information eller av dator eller mobil enhet som används för att koppla upp dig till Vår webbsajt), måste du omgående ändra din personliga information som påverkats.

  Om du beslutar dig för att ta emot sms eller andra meddelanden från Vår webbsajt direkt till din mobil, är du ensamt ansvarig för att hålla oss uppdaterade med ditt aktuella telefonnummer, uppdatera till den senaste versionen av våran app och för avgifter som kan komma att tas ut för sådana meddelanden. Vi kommer inte att ansvara för information som skickats till en mobil som är kopplad till ett gammalt mobilnummer eller som använder en gammal version av appen. Om du installerar någon programvara eller aktiverar någon service som lagrar information från Vår webbsajt på en mobil eller dator, är du ansvarig för att, innan du överlåter apparaten, avlägsna din information eller på annat sätt inaktivera åtkomsten till någon sådan service eller sådant program för att förhindra otillåten åtkomst till din information eller ditt konto.

  Du får bara använda Vår webbsajt för att söka efter legitima reseerbjudanden och du får inte använda Vår webbsajt för att göra några falska, bedrägliga eller spekulativa reservationer eller någon reservation på grund av förväntad efterfrågan. Genom att använda Vår webbsajt går du med på att följa lagar som gäller i USA och i ditt eget land, inklusive lagar som gäller för export av tekniska data.

  Dessutom går du med på att inte göra något av följande utan i förväg skriftligt tillstånd från momondo:

  (i) använda Vår webbsajt genom manuell eller automatiskt process för något annat ändamål än din privata användning eller för integration av momondo-sidor i sökindex. Användande av något som helst automatiskt system eller mjukvara för att hämta data från Vår webbsajt ("skärmskrapning"), för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål är förbjudet;
  (ii) bryta mot restriktionerna enligt robotuteslutnings-rubriker på Vår webbsajt eller förbise eller kringgå andra mått som satts upp för att förhindra eller begränsa tillgången till Vår webbsajt;
  (iii) djuplänka (göra deep-links) till någon del av vår sajt för något ändamål;
  (iv) använda någon apparat, mjukvara eller rutin som hindrar eller försöker hindra Vår webbsajts normala drift, eller göra något som gör att vår dator- eller nätverksutrustning överbelastas;
  (v) reproducera, duplicera, kopiera, sälja, byta, återförsälja eller exploatera Vår webbsajt;
  (vi) använda någon som helst funktion på Vår webbsajt i olagligt, skadligt eller på annat sätt stötande eller opassande ändamål, så som bestämts av oss;
  (vii) posta eller distribuera något som helst material på Vår webbsajt som kränker rättigheterna av någon tredje part eller tillämplig lag;
  (viii) använda Vår webbsajt för att samla in eller lagra personlig information om andra;
  (ix) använda Vår webbsajt i något som helst kommersiellt syfte om vi inte gett dig skriftlig tillåtelse, eller:
  (x) vidarebefordra någon som helst annons eller säljfrämjande material på Vår webbsajt

  Du ges en begränsad, icke-exklusiv rätt att skapa en "hypertext"-länk till vår webbplats förutsatt att en sådan länk inte framställer momondo eller vår webbplats på ett falskt, vilseledande, nedsättande eller på annat sätt ärekränkande sätt. Denna begränsade rättighet kan återkallas när som helst av vilken anledning som helst.

  om och när vi så tycker utan förvarning eller andra skyldigheter, avsluta stänga av eller begränsa din tillgång till hela eller delar av Vår webbsajt. Du kan även alltid radera ditt konto här.

 9. Trips
 10. Om du använder Trips är du ensamt ansvarig för de reseuppgifter och annat material som du laddar upp, sänder eller delar med oss eller andra på eller genom Trips (samlingsnamn "Trips-uppgifter") och samtycker till att inte sända eller dela information som du inte har tillstånd att dela. Det är ditt jobb att göra backup-kopior och ersätta all information från Trips som du tillhandahåller på din egen bekostnad.

  När du ger oss Trips-uppgifter, eller gör en bokning genom momondo, ger du oss tillstånd att göra kopior på allt eftersom vi anser nödvändigt för att underlätta lagring och assimilering av Trips-uppgifter. Genom att tillhandahålla Trips-uppgifter ger du oss, och framställer och garanterar att du har rätt att ge oss, en oåterkallelig, ständigt gällande, icke-exklusiv, överförbar, helt betald, världsomfattande licens (med rätt att fritt ge ut dellicenser) att använda, kopiera, ändra, offentligt framföra, offentligt visa, omformatera, översätta, syndikera, återpublicera, göra utdrag (hela eller delvis) och distribuera Trips-uppgifter för alla möjliga ändamål, reklam, annonsering eller övrigt, på eller i samband med Trips eller marknadsföring därav och för att förbereda arbeten som härleds eller som innefattas i andra arbeten, från dessa Trips-uppgifter. Du kan avlägsna dina Trips-uppgifter från Trips när som helst, men den licens du har beviljat fortsätter att gälla. Du är införstådd med att vi inte kontrollerar eller är ansvariga för att kontrollera dina Trips-uppgifter. Däremot har vi rätten att granska, redigera eller radera vilka Trips-uppgifter som helst, eller ditt konto, när som helst.

 11. Garantifriskrivning
 12. Vår webbsajt, allt innehåll och alla tjänster som erbjuds på Vår webbsajt samt alla resplaner du erhåller genom Trips tillhandahålls i egenskap av "som de är" och "som de finns tillgängliga". Innehållet på vår sida genereras i stort på automatiserat vis, fel kan förekomma och förekommer. Vi har vanligen många sökresultat, men vi är inte heltäckande och visar inte alla tillgängliga leverantörer och erbjudanden. I enlighet därmed visar vi inte alltid de lägsta tillgängliga priset. momondo frånsäger sig uttryckligen i den utsträckning tillåtet alla garantier av något slag, vare sig uttalat eller indirekt, inklusive men inte begränsat till några som helst indirekta garantier för köpvärde, lämplighet för ett visst ändamål, rubrik, icke-intrång, säkerhet och exakthet, liksom alla garantier som uppstår genom utbyte av varor och tjänster, under pågående handel eller utfärdande.

 13. Vårt ansvar är begränsat
 14. Vi (tillsammans med vår företagsledning, våra styrelseledamöter, anställda, representanter, aktieägare, dotterbolag och leverantörer) i den utsträckning som är tillåtet enligt lag frånsäger oss härmed uttryckligen något som helst ansvar eller skuld för (a) några som helst förluster eller skador på eller virus som kan angripa din datorutrustning eller annan egendom, till följd av att du har besökt Vår webbsajt eller att du har laddat ned innehåll från Vår webbsajt eller din användning av Trips eller (b) någon som helst skada, dödsfall, förlust, anspråk på, force majeure, olycka, försening, eller någon som helst direkt, särskild, exemplifierande, bestraffande, indirekt, oförutsedd eller påföljande skada av någon sort (inklusive, utan begränsningar, förlorade intäkter eller förlorat sparkapital), vare sig detta grundas på kontrakt, skadestånd, strikt ansvar eller annat, som uppkommer på grund av eller som är på något annat sätt förbundet med: (i) någon som helst användning av Vår Webbsajt, Trips eller innehållet däri, (ii) någon som helst förlust eller försening (inklusive och inte begränsat till användning av eller oförmåga att använda någon del av Vår webbsajt för reservationer eller bokningar), eller (iii) resultat eller brist på resultat från oss eller någon annan Reseleverantör, även om vi har informerats om risken för skador gällande dessa parter eller någon annan part. I den utsträckning som lagen tillåter är vår sammanlagda skadeståndsskyldighet för någon som helst förlust eller skada du åsamkats som ett resultat av ditt tillträde till Vår webbsajt, nedladdning av något material från Vår webbsajt och/eller din användning av Trips, som inte täcks av ovanstående paragraf, begränsad till 50€. Vissa stater eller länder tillåter inte detta begränsade skadeståndsansvar, så begränsningarna ovan kanske inte gäller eller bara gäller delvis för dig som som lagen tillåter. Ingenting i dessa Villkor utesluter eller begränsar: (i) endera partens ansvarsskyldighet för dödsfall eller personskador som förorsakats av försumlighet eller bedrägeri; eller (ii) endera partens ansvarsskyldighet för skador som förorsakats av uppsåt eller grov oaktsamhet; eller (iii) dina rättigheter som konsument.

 15. Du går med på att skydda oss
 16. Med förbehåll för dessa Villkor, kommer du att vara ansvarig gentemot oss och våra resepartners och alla våra företagsledare, styrelseledamöter, anställda och agenturer för alla utgifter, förluster eller andra kostnader, inklusive och utan begränsning rimliga juridiska och bokföringsmässiga avgifter som uppstår på grund av eller är på något sätt förbundna med din överträdelse av dessa Villkor eller de avtal som hänvisas till i dessa Villkor, eller din användning av eller tillgång till Vår webbsajt, Trips eller våra Immateriella rättigheter.

 17. Länkar
 18. Vår webbsajt kan innehålla länkar till andra webbsajter som vi inte styr eller kontrollerar och för vilka vi inte är ansvariga ("Andra webbsajter"). Vi ger dig dessa länkar som referens och för din bekvämlighet och rekommenderar inte innehållet i dessa Andra webbsajter och accepterar inget ansvar för dem eller för eventuella förluster eller skador som kan uppstå till följd av din användning av dem. Du bör granska de separata användarvillkor, sekretesspolicier och andra regler som Andra webbsajter har lagt ut innan du använder dem. Du förbinder dig att inte skapa en länk från någon sajt, inklusive någon sajt som kontrolleras av dig, till vår sajt.

 19. Flygbolagets regler
 20. Att kringgå ett flygbolags regler, inklusive metoder som "back-to-back ticketing" (att köpa två eller flera biljetter med överlappande resedatum för att kringgå krav på hur kort vistelsen kan vara) och "hidden-city ticketing" (att köpa biljetter som inkluderar segment som köparen inte avser att använda för att kringgå flygbolagets prisstruktur), är förbjudet av många flygbolag. Användning av förbjudna biljettinköpsmetoder kan leda till att flygbolaget vidtar åtgärder inklusive att biljetten annulleras, att du nekas ombordstigning på flygplanet, att dina bonuspoäng och andra förmåner återkallas, att ytterligare avgifter dras från köparens kreditkort, att ytterligare avgifter tas ut vid flygplatsen, eller att du kommer att skickas ytterligare fakturor.

 21. Mix & Match
 22. Vid en så kallad Mix & Match visar Vår webbsajt sökresultat som kombinerar Reseprodukter, t. ex. separata flyg- och hotellresultat eller två enkelresor istället för en tur- & returresa. Om du använder dessa sökresultat kommer du att göra två olika bokningar där olika regler och policyer gäller (t.ex. för bagageavgifter, ändringsavgifter och återbetalning). Eventuella ändringar som görs för en biljett kommer inte att påverka den andra biljetten (om t.ex. flyget för din avresa avbokas antingen av dig eller av flygbolaget, är det andra flygbolaget som du har bokat återresan med inte skyldigt att betala tillbaka avgiften eller ändra din resplan). Om du reser internationellt kan du behöva visa att du har en returbiljett vid incheckningen och passkontrollen.

 23. Generella villkor
 24. Vi kan komma att ändra Vår webbajt och dessa Villkor när som helst efter vårt eget godtycke och utan att meddela dig. Du är ansvarig för att hålla dig informerad om dessa Villkor. Ditt fortsatta användande av Vår webbsajt innebär att du accepterar vilka som helst ändringar av dessa Villkor och vilka som helst ändringar kommer att ersätta alla tidigare versioner av Villkoren. Om inte annat anges här gäller alla dessa Villkor för alla användare, inklusive de som tillkommit före datumet ändringarna trätt i kraft. Vidare kan vi kan komma att säga upp vårt avtal med dig under dessa Villkor när som helst, genom att meddela dig skriftligen och/eller, om du är en registrerad användare, genom att annullera ditt medlemskap och åtkomsten till ditt konto. Du kan avsluta denna överenskommelse med oss under dessa Villkor när som helst genom att radera ditt konto och avsluta användandet av Vår webbsajt.

  Vi kan komma att ändra Vår webbajt och dessa Villkor när som helst efter vårt eget godtycke och utan att meddela dig. Du är ansvarig för att hålla dig informerad om dessa Villkor. Ditt fortsatta användande av Vår webbsajt innebär att du accepterar vilka som helst ändringar av dessa Villkor och vilka som helst ändringar kommer att ersätta alla tidigare versioner av Villkoren. Om inte annat anges här gäller alla dessa Villkor för alla användare, inklusive de som tillkommit före datumet ändringarna trätt i kraft. Vidare kan vi kan komma att säga upp vårt avtal med dig under dessa Villkor när som helst, genom att meddela dig skriftligen och/eller, om du är en registrerad användare, genom att annullera ditt medlemskap och åtkomsten till ditt konto. Du kan avsluta denna överenskommelse med oss under dessa Villkor när som helst genom att radera ditt konto och avsluta användandet av Vår webbsajt.

  Om vi misslyckas med att agera i förhållande till din överträdelse eller någon annans överträdelse vid något tillfälle, avstår vi inte från vår rätt att agera med avseende på framtida eller liknande överträdelser. Om en domstol finner några av dessa Villkor icke verkställbara eller ogiltiga, kommer detta Villkor att verkställas i den utsträckning tillåtet enligt tillämplig lag och andra Villkor förblir giltiga och verkställbara. Dessa Villkor, tillsammans med de avtal som utgör en del av dessa Villkor genom hänvisning, utgör hela avtalet mellan oss i samband med din användning av Vår webbsajt, inklusive Trips, och ersätter alla tidigare överenskommelser eller avtal (muntliga eller skriftliga) angående din användning av Vår webbsajt.

  I den utsträckning som lagen, schweizisk lag, utan hänsyn till dess lagvalsregler, tillåter kommer denna att styra dessa Villkor, liksom ditt iakttagande av dem och eventuella dispyter eller anspråk som uppstår genom eller i samband med dem eller deras ämnesområde eller utformning (inklusive icke-kontraktsmässiga dispyter eller anspråk). Om du vidtar något rättsligt förfarande avseende din användning av Vår webbsajt, inklusive Trips, eller dessa Villkor, godkänner du att detta görs i domstolar i Zürich, Schweiz; om du är en konsument kan lagen tillåta lagen kan tillåta dig att väcka talan också vid domstolen i den ort där du är bosatt, samt att utnyttja de rättigheter som anges av konsumentskyddslagstiftningen i sådan plats. Vid sådant förfarande eller något förfarande som vi kan initiera, kommer den segrande parten ha rätt att få ersättning för alla rättsliga utgifter som har uppstått i samband med förfarandet, inklusive men inte begränsat till kostnader, både beskattningsbara och skattebefriade, och rimliga advokatkostnader. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag, godkänner du att alla tvister, krav och orsaker till åtgärder till följd av eller i samband med Vår webbsajt och/eller dessa Villkor, kommer att lösas individuellt, utan att tillgripa någon form av grupptalan.

 25. Din feedback
 26. Vi uppmanar dig att dela dina kommentarer och frågor med oss här, men det är möjligt att vi inte kan svara på alla. Vänligen observera att vi inte tar något ansvar för att granska oombedda idéer om vårt företag (som till exempel idéer om produkter eller annonsering) och vi kommer inte att acceptera något ansvar till följd av likheter mellan dessa idéer och material som kan visas i framtida momondo-produkter och -tjänster. Kom dessutom ihåg att du är ansvarig för det material du skickar in, inklusive dess tillförlitlighet, äkthet och upphovsrätt. Avslöja inte affärshemligheter eller annan konfidentiell information i dina meddelanden. Alla rättigheter till material som har skickats till oss blir efter detta uteslutande momondos egendom. Vidare, genom att skicka in Feedback ger du oss en oåterkallelig, evig, icke-exklusiv, överförbar, fullt betald, global licens (med rätten att fritt licensiera) att använda, kopiera, modifiera, offentligt framföra, offentligt visa, formatera, översätta, distribuera, publicera, göra utdrag ur (helt eller delvis) och distribuera Feedback vi får från dig för något syfte, inklusive affärer, handel, marknadsföring, reklam, eller annat.


Senast uppdaterat: september 2018


Lite mer om momondo

Så fungerar momondo och därför är tjänsten gratis för dig

Hitta billiga flygresor

Vi hittar och jämför priser på flyg, hotell och hyrbilar i realtid, så att du kan få billiga, snabba och bra erbjudandena på dina resor

100% pristransparens

De priser du ser påverkas aldrig av dina sökningar, oavsett hur många du gör. Vi använder inte cookies för att justera eller höja priserna

Gratis och pålitligt

Det är helt gratis att använda oss - inga dolda avgifter eller kostnader - och vi rekommenderas av Frommers, CNN och New York Times